Projektinė veikla

Straipsnių sąrašas

es inv Outlook 3p1bvor4

Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre.

Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0006

 

Projekto trukmė: 2020-11-04 – 2022-05-04


Projekto koordinatorius: Marijampolės profesinio rengimo centras

 

Projekto partneriai:

Kauno technikos profesinio mokymo centras;

Raseinių technologijos ir verslo mokykla;

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla;

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla;

Vilkijos žemės ūkio mokykla.


Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre“ suteiks galimybę

5 profesinio mokymo įstaigų mokiniams įgyti praktinių įgūdžių atliekant praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre, kur jie patirs realias darbo sąlygas

ir įvertins savo galimybes dirbti pagal pasirinktą specialybę. Tikėtina, kad pasimokę praktinio mokymo centre, mokiniai drąsiau rinksis mokymąsi pameistrystės forma

ir įgiję kvalifikaciją tęs darbą pagal pasirinktą specialybę. Projekto įgyvendinimo metu Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo

centre per 18 mėnesių praktinius įgūdžius tobulins ir/arba įgis naujų 124 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo, kelininko, automobilių mechaniko

specialybės mokiniai. Mokiniai atvyks grupėmis po 5-7 mokinius ir vienu metu mokysis 5 darbo dienas.

 

Finansavimas: Projektui įgyvendinti skiriama 80.541,50 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

 

 

2020 M. 

ESFIVP I 2

Pavadinimas: „Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra”

Numeris: Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0029     

Tikslas: padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje, investuojant į profesinio mokymo

infrastruktūrą inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei paslaugų asmenims švietimo srityse.

Pagrindiniai uždaviniai: 1) Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius virėjo mokymo programoje, plėtra;

2) Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius technikos priežiūros verslo darbuotojo ir automobilių

mechaniko mokymo programose, plėtra.

 

Vertė: 359 738,00 Eur

Trukmė:  2019 12 20 – 2021 06 20

Fondas: finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.