Projektinė veikla

Straipsnių sąrašas

 

2020 M. 

ESFIVP I 2

Pavadinimas: „Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra”

Numeris: Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0029     

Tikslas: padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje, investuojant į profesinio mokymo infrastruktūrą inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei paslaugų asmenims švietimo srityse.

Pagrindiniai uždaviniai: 1) Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius virėjo mokymo programoje, plėtra;

2) Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius technikos priežiūros verslo darbuotojo ir automobilių mechaniko mokymo programose, plėtra.

Vertė: 359 738,00 Eur

Trukmė:  2019 12 20 – 2021 06 20

Fondas: finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.