Tolerancijos ugdymo centras

Straipsnių sąrašas

teisingumo komisija

Tolerancijos Ugdymo Centro tikslai

  • Ugdyti ir puoselėti žmogaus teisių kultūrą;
  • Mokyti mokinius apie totalitarinius režimus, įamžinti nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukų atminimą;
  • Ugdyti mokinių tarpusavio toleranciją ir gebėjimą ją taikyti juos supančioje aplinkoje;
  • Ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją.

Tolerancijos Ugdymo Centro uždaviniai

  • Informuoti mokyklos ir vietinę bendruomenę apie centro veiklą, skatinti ją dalyvauti bendruose renginiuose tolerancijai ugdyti;
  • Organizuoti paskaitas, seminarus ir diskusijas istorinėmis temomis pedagogams, mokiniams ir vietinei bendruomenei;
  • Organizuoti ekskursijas, išvykas, susitikimus su istorinių įvykių liudininkais;
  • Ieškoti, tvarkyti informaciją apie nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimus ir mokytis efektyviai ja naudotis;
  • Bendradarbiauti su panašiais centrais Lietuvoje ir užsienyje.

Tolerancijos ugdymo centro (TUC) veiklos grupė

Ilona Šedienė – VAMC filialo DSKAK vadovė, atsakinga už Tolerancijos ugdymo centro (TUC) veiklą mokykloje;

Inga Salavei – lietuvių kalbos mokytoja, TUC koordinatorė;

Liudas Šliažas  komandos narys;