Projektinė veikla

Straipsnių sąrašas

 


2019 M.

erasmus plius logo

Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas „33 mobilumo dienos“, anglų k. „33 mobility days“.

 2019 erasmus

Nr. 2019-1-LT01-KA102-060259 (www.erasmus-plius.lt)

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Vieta: Austrija, Sirnitz.

Projekto įgyvendinimo data: nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 30 d.


ESF finansuojamo projektas “Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką”

2019 tautinių bendrijų

Projekto Nr. 07.3.4-ESFA-V426-02-0001

Data: 2019 m. vasario 27 d., kovo 13, 20 d. ir balandžio 10, 17 d.

Vieta: Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla; Tautinių mažumų departamentas, Vilniaus senamiestis.

Rezultatas: Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje vyko ESF finansuojamo projekto “Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką” (projekto Nr. 07.3.4-ESFA-V426-02-0001, 7 prioritetas: Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas) 5 dienų mokymai – 2019 m. vasario 27 d., kovo 13, 20 d. ir balandžio 10, 17 d., kuriuose dalyvavo iš viso 28 Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos bendruomenės nariai – mokiniai, mokytojai ir darbuotojai.
Projekto pagrindinis tikslas – skatinti tautinių mažumų atstovų integraciją į darbo rinką ir šalies visuomenę. Projekto tikslinė grupė - nevyriausybinio, viešojo sektoriaus darbuotojų, darbdavių ir visuomenės atstovai.
Pirmuosius mokymus vedė Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Andžej Pukšto, kuris kalbėjo apie tautines mažumas Lietuvos politinės sistemos ir politinės tradicijos kontekste bei Aleksandr Radčenko, kuris nagrinėjo temas “Tautinių mažumų žiniasklaidos vaidmuo ir reikšmė Lietuvos pilietinėje visuomenėje” ir “Stereotipai apie tautybes ir etnines grupes, jų genezė bei atspindys Lietuvos žiniasklaidoje”.

2019 m. kovo 13 d. Tautinių bendrijų namų vyriausiasis specialistas Vilius Mikulėnas mokymų metu išsamiai ir interaktyviai nagrinėjo tautinių mažumų Lietuvoje kultūrų ypatumų bei tarpkultūrinės komunikacijos problemas.
2019 m. kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Pilietiškumo ugdymo skyriaus specialistai Egidijus Kabašinskas ir Karolis Zikaras kalbėjo apie informacinio saugumo grėsmes bei priešiškos propagandos problematiką.
O balandžio 10 d. Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos mokiniai, mokytojai bei darbuotojai lankėsi Tautinių mažumų departamente, susipažino su šios vyriausybinės institucijos veikla, tautinių santykių harmonizavimo Lietuvoje politikos nuostatomis. Informaciją pateikė Departamento tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vedėja Vaiva Vėželytė Pokladova. Taip pat projekto dalyviai sudalyvavo viktorinoje apie Lietuvos tautines bendrijas, patikrino jau įgytas žinias mokymų metu, tad aktyviausi dalyviai buvo apdovanoti Departamento suvenyrais. Apsilankę Tautinių bendrijų namuose projekto dalyviai susipažino su tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų veikla. Edukacinės ekskursijos metu po Vilnių, projekto dalyviai susipažino su Lietuvos tautinių grupių dalyvavimu darbo rinkoje XV-XX a. Vilniuje bei XXI a. naujųjų imigrantų integracija į darbo rinką.
Ir galiausiai 2019 m. balandžio 17 d. vyko paskutinieji mokymai Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos parodos salėje. Ir dar vieni turiningi ir labai naudingi mokymai apie žmogaus teises Lietuvoje. Dr. Karolis Žibas išsamiai papasakojo apie žmonių išnaudojimą, nelegalų darbą ir vergovę.

Projekto nauda dalyviams – mokiniai sužinojo kokios etninės mažumos gyvena Lietuvoje. Ką ir kaip jo veikia Lietuvoje, kokios jų teisės ir kas atstovauja jiems. Po projekto pasikeitė dalyvių požiūris į etnines mažumas, buvo sugriautas stereotipinis mąstymas. Dalyviai daugiau sužinojo apie šios grupės kultūrą ir tradicijas, kas paskatino dalyvius mąstyti plačiau, ugdant savo kritinį mąstymą.


Projektas “Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II” Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001

Data: 2019 m. rugsėjo 9 d. iki 2019 m. lapkričio 25 d. (kiekvieną pirmadienį 8 val. per dieną)  

Vieta: Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Rezultatai: Bendradarbiaujant su UAB “Projektų įgyvendinimo grupe” nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. iki 2019 m. lapkričio 25 d. (kiekvieną pirmadienį 8 val. per dieną) įgyvendino projektą “Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II”. Psichologė Laura Zabilienė vykdė Dieveniškių TVM mokiniams, mokytojams ir darbuotojams 136 ak. val. konsultacijas, iš kurių: individualios konsultacijos mokytojams ir darbuotojams – 60 ak val. ir individualios konsultacijos mokiniams – 60 ak val.

Taip pat psichologė Laura Zabilienė vedė 2 dienas po 4 ak. val. paskaitas pedagogams, temomis “Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas”, “Netinkamo mokinių elgesio valdymas”, “Psichologinių krizių valdymas mokykloje”, “Vadovavimas klasei”. Mokiniai taip pat organizavo 2 dienų po 4 ak. val. paskaitų ciklą, temomis “Asmenybės pažinimas”, “Pasitikėjimo savimi didinimas”, “Bendravimo įgūdžių tobulinimas”, “Karjeros kelias”.

Projekto nauda: sukurtas draugiškesnis mikroklimatas mokykloje. Mokiniai, darbuotojai ir mokytojai tapo atviresni, išmoko įvardinti savo problemas bei spręsti jas, sužinojo metodų, kuriuos galima naudoti sprendžiant vienas ar kitas problemas. Paskaitų nauda: mokytojai susipažino su metodais kurie padeda suvaldyti blogą elgesį klasėje, sudominti mokinius pamokoje, ugdyti mokinių motyvaciją. Mokiniai – pažino save bei kitus mokyklos mokinius kaip asmenybes, suvokė skirtumus savo skirtumus ir panašumus tarp kitų bendraamžių, sužinojo savo prigimtinius gebėjimus bei suvokė kaip galima skatinti save tobulėti bei siekti savo svajonių.

15 mokytojų/darbuotojų buvo išrašyti pažymėjimai, kad išklausė 16 val. projekto “Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II” Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 psichologinių paskaitų kursą, tobulino asmenines bei mokinių ugdymui būtinas socialines ir emocines kompetencijas.