Viešieji pirkimai

Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės PDF ikonėlė124x124

Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės PDF ikonėlė124x124

2020 metais numatomų pirkti Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas PDF ikonėlė124x124