Dieveniškių štetlas. Paveikslėliai iš žydų gyvenimo iki 1941 m. vasaros

Projektą „Dieveniškių štetlas. Paveikslėliai iš žydų gyvenimo iki 1941 m. vasaros.“ Nr. GVF-247/2017(2)PR parėmė Geros valios fondas, įgyvendino Dieveniškių Simono Karczmaro kiemas, o parodos idėjas įkūnijo, išplėtojo ir vizualizavo JUDVI&AŠ kūrybinė grupė.

"Paveikslėlių" siekinys - suartinti įvairaus amžiaus Šalčininkų rajono ir plačiąją visuomenę su atminties paraštėse atsidūrusia Dieveniškėse šimtmečiais gyvavusios žydų miestelėnų bendruomenės istorija, pažadinti kolektyvinės atminties pajautas, išjudinti jausmus. 

 

thumb.large.c97fcbdeffcd6a9da1903090edb50558 LOGAS 2 1 JUDVI AS PRINT 

Štetlas, kurio nebėra... Ar tikrai nebėra? Dieveniškės tebegyvuoja, tik tai jau nebe štetlas. O Divenishok vaizdinys likęs prisiminimuose - išeivių liudijimai apie miestelio dvasią įamžinti knygoje "Devenishok Book. Memorial book". Tai nostalgija ir meile persmelkti pasakojimai, leidžiantys bent vaizduotėje nusikelti į praėjusio amžiaus pradžią, pažinti miestelio praeitį per žmones ir jų kasdienybę. Simono Karczmaro amatų kiemo bendruomenė pristato PDF ikonėlė124x124parodą apie Dieveniškių štetlą ir kviečia žydiškojo gyvenimo Dieveniškėse akimirkas patirti spektaklyje!

Siūlome "Paveikslėlių iš žydų gyvenimo" įrašą žiūrėti youtube platformoje.

Lėlių teatro pasakojimas  su dokumentinėmis nuotraukomis parengtas pagal “Devenishok Book. Memorial Book”, leidus „Yizkor Book Project“, c / o JewishGen.org, 36 Battery Place, Niujorkas, 10280. © (leidėjas David Shtokfish, Israel, Divenishok Societies in Israel and the United States, 1977,  projekto koordinatorius Adam Cherson).  Dėkojame ©Natan Karczmar už galimybę panaudoti "Simon Karczmar Shtetl" animaciją scenarijuje.   

 

DEVENISHKI MEMORIAL BOOK 1977 557     DEVENISHKI BOOK MEMORIAL BOOK

Pasišnekėjimai virtuvėje/Stories in the Kitchen 2020

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas "Pasišnekėjimai virtuvėje", 2020-06-12/LMF1-41 sukurtas dviejų šalių – Lietuvos ir Lenkijos jaunimo draugystės užmezgimui, bendravimui ir bendradarbiavimui.

logo LT PL mainai colorLT KASPAR  LOGAS 2 1

Ši nuotoliniu būdu įgyvendinama iniciatyva atskleidžia jaunimo požiūrį į bendrą dviejų šalių istoriją, išplečia dalyvių akiratį suvokiant istorinės atminties prasmę ir įtaką visuomenėms šiandienos žmogiškųjų vertybių perspektyvoje. Kitas dalyvių siekinys – įprasti atpažinti stereotipinį mąstymą, palaikyti tarpkultūrinį dialogą, domėtis istorijos bendrumais. Projekto tema – “Lietuvos ir Lenkijos Pasaulio teisuoliai ir žmoniškumas nežmoniškais laikais”. Dalyviai: VAMC filialo “Dieveniškių Simono Karczmaro amatų kiemas” ir  STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁODZI "KASPER" jaunimo grupės ir jų vadovai, iš viso 24 asmenys. Nuotolinių mainų trukmė – nuo 2020-11-16 iki 2020-11-30.

The Youth Exchange project „Stories in the kitchen” was created for the establishment of friendship, communication and cooperation between two countries - Lithuania and Poland, and for the development of intercultural dialogue.  The distant youth exchange will be attended by 20 young people with fewer opportunities and 2 youth leaders from each country. Representatives from Dieveniškės Simon Karczmar Crafts Yard (the Branch of Vilnius Agroecology Training Centre) and STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁODZI "KASPER"  connect in meaningful non-formal learning environments, discover, perceive and reflect historical memory and spot commitments to human values during inhuman times through discovering life stories of Lithuanian and Polish Righteous Among the Nations.

15-ojo bendrojo ugdymo licėjaus Lodzėje absolventų ir draugų asociacijos „Kasper“ - XV Liceum Ogolnoksztalcace - Stowarzyszenie absolwentów i przyjaciół XV liceum ogólnokształcącego w Łodzi "Kasper" pristato: 

Spalvinga asmenybė - miestelėnas Ślepy Maks