Dieveniškių štetlas. Paveikslėliai iš žydų gyvenimo iki 1941 m. vasaros

Projektą „Dieveniškių štetlas. Paveikslėliai iš žydų gyvenimo iki 1941 m. vasaros.“ Nr. GVF-247/2017(2)PR parėmė Geros valios fondas, įgyvendino Dieveniškių Simono Karczmaro kiemas, o parodos idėjas įkūnijo, išplėtojo ir vizualizavo JUDVI&AŠ kūrybinė grupė.

"Paveikslėlių" siekinys - suartinti įvairaus amžiaus Šalčininkų rajono ir plačiąją visuomenę su atminties paraštėse atsidūrusia Dieveniškėse šimtmečiais gyvavusios žydų miestelėnų bendruomenės istorija, pažadinti kolektyvinės atminties pajautas, išjudinti jausmus. 

 

thumb.large.c97fcbdeffcd6a9da1903090edb50558 LOGAS 2 1 JUDVI AS PRINT 

Štetlas, kurio nebėra... Ar tikrai nebėra? Dieveniškės tebegyvuoja, tik tai jau nebe štetlas. O Divenishok vaizdinys likęs prisiminimuose - išeivių liudijimai apie miestelio dvasią įamžinti knygoje "Devenishok Book. Memorial book". Tai nostalgija ir meile persmelkti pasakojimai, leidžiantys bent vaizduotėje nusikelti į praėjusio amžiaus pradžią, pažinti miestelio praeitį per žmones ir jų kasdienybę. Simono Karczmaro amatų kiemo bendruomenė pristato PDF ikonėlė124x124parodą apie Dieveniškių štetlą ir kviečia žydiškojo gyvenimo Dieveniškėse akimirkas patirti spektaklyje! Parodą pristatantį filmuką kviečiame žiūrėti youtube platformoje.

Siūlome "Paveikslėlių iš žydų gyvenimo" įrašą žiūrėti youtube platformoje.

Lėlių teatro pasakojimas  su dokumentinėmis nuotraukomis parengtas pagal “Devenishok Book. Memorial Book”, leidus „Yizkor Book Project“, c / o JewishGen.org, 36 Battery Place, Niujorkas, 10280. © (leidėjas David Shtokfish, Israel, Divenishok Societies in Israel and the United States, 1977,  projekto koordinatorius Adam Cherson).  Dėkojame ©Natan Karczmar už galimybę panaudoti "Simon Karczmar Shtetl" animaciją scenarijuje.   

 

DEVENISHKI MEMORIAL BOOK 1977 557     DEVENISHKI BOOK MEMORIAL BOOK