Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas „33 mobilumo dienos“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060259

2020 m. sausio 26 d. 15 dalyvių su lydinčiu asmeniu išvažiavo į Austriją, Karintijos žemę atlikti praktiką stipriose Austrijos įmonėse pagal virėjo, konditerio ir automobilio mechaniko specialybes.

Prieš dalyvių išvykymą nuo 2019 m. rugsėjo mėn. vyko prengiamieji darbai, kurie prisideda prie kokybiško projekto įgyvendinimo. Direktoriaus įsakymu 2019 m. rugsėjo 5 d. V1-57 buvo sukurta mokykloje atrankos komisija, kuri buvo atsakinga už dalyvių atrankos nustatymą; projekto atrankos kriterijų viešinima; dalyvių atrankos organizavimą ir vykdymą; atrinktų mokinių sąrašo paskelbimas; dalyvių įgytų rezultatų įvertinimą, pasibaigus mobilumui. Projekto atrankoje dalyvavo 20 norinčių mokinių, atrinkti buvo, kaip projekte ir numatyta, 15 dalyvių ir vienas lydintis asmuo. Visi dalyviai dalyvavo parengiamuosiuse darbuose (kultūrinis, socialinis, kalbinis, rizikos prevencijos parengimas), kurie prisidėjo prie sėkmingos integracijos darbo vietose Austrijoje.   

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.