Administracija

Filialo vadovė  Ilona Šedienė
Praktinio mokymo vadovas  Liudas Šliažas
Sekretorė Irena Kučinskaja
Vyr. buhalterė Vladislava Krečienė