Kodėl mes?

Slider

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla, trumpasis pavadinimas - Dieveniškių TVM, juridinio asmens kodas - 190804176. Veiklos pradžia - 1963 metai. Įstaigos teisinė forma - viešoji įstaiga, priklausomybė - valstybinė. Įstaigos savininkė yra Lietuvos Respublika, savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas - 188603091, buveinės adresas - Vilnius, A. Volano g. 2.

Dieveniškių TVM - profesinio mokymo įstaiga, pagrindinė paskirtis – profesinė mokykla, teikianti vidurinį išsilavinimą, formalųjį pirminį, tęstinį profesinį mokymą ir neformalųjį profesinį ugdymą. Mokymas vykdomas pagal vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas (inžinerinė, paslaugų asmenims ir žemės ūkio sritys), išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

Buveinės adresas - Šalčininkų r. sav., Dieveniškės, Geranionų g. 42. Bendrabučio adresas - Šalčininkų r. sav., Dieveniškės, Geranionų g. 42

Aktualu

Slider

Mokyklos gyvenimas

Slider

Susisiekime