dieveniskiu technologiju ir verslo mokykla

Новая немецкая медицина. Советы от немецкая медицина. Клиника немецкой семейной медицины. Почему в израиле хорошая медицина. Главные новости медицины израиля. Медицина в израиле отзывы. Аденома простаты лечение. Быстрое народное лечение аденомы простаты. Аденома простаты и простатит. Легкий способ перестать курить. Как перестать курить уже сегодня. Как перестать хотеть курить. Уход за кожей лица. Качественный уход за кожей летом. Домашний уход за кожей. Боли на ранних сроках беременности. Быстрое лечение на ранних сроках беременности. Ощущения на ранних сроках беременности. Воспаленные гланды лечение. Чем лечить воспаленные гланды дома. Воспаленные гланды симптомы. Прыщи на лице как избавиться. Как навсегда избавиться от прыщей с лица. Прыщи на подбородке как избавиться.

 

 

Įgyvendindami kokybišką profesinį mokymą, bendradarbiaujame su Profesinio mokymo sektoriniais centrais:

 

DAILIŲJŲ TEKSTILĖS DIRBINIŲ GAMINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 

AUTOMOBILIŲ MECHANIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

 

KONDITERIO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 

DEKORATYVINIO ŽELDINIMO IR APLINKOS TVARKYMO VERSLO DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 

KOMUNALINIO ŪKIO PASLAUGŲ DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 

AUTOMOBILIŲ MECHANIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA,

KOMUNALINIO ŪKIO PASLAUGŲ DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 

 


 

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla yra Šalčininkų rajono savivaldybės ribose. 

 

 • Šalčininkų rajono savivaldybė (kaip ir kasmet) teikia Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos mokiniams, gyvenantiems kaime, nemokamą pravažiavimą iki 40 km atstumu nuo mokyklos. 

 

 • Savivaldybės atstovai visada yra kviečiami dalyvauti ir pasisakyti mokykloje organizuojamose šventėse, minėjimuose, ypač – projektų metu vykdomose renginiuose.

 

 • Savivaldybės atstovai nuolat talkina, kai prašoma leidimo arba sutikimo organizuojant renginį arba mugę Šalčininkų mieste arba Šalčininkų kultūros centre.

 

 • Mokyklos informacija, skirta visuomenės informavimui, projektų viešinimui ir pan., talpinama savivaldybės tinklapiuose www.salcininkai.lt, www.salcininkaikultura.lt bei išspausdinama rajono spaudoje – savaitraščiuose „Mūsų kraštas“ ir „Šalčia“.

 

 • Mokyklos bendruomenė, ypatingai pedagogai, yra kviečiami į savivaldybės atstovų rengiamus seminarus, konferencijas, minėjimus ir pan.

 

Taip pat Dieveniškių TVM, nors ir netiesiogiai, bendradarbiauja su Varėnos rajono savivaldybe per Varėnos kultūros centrą. 2011 m. jo ansamblis dalyvavo mūsų krašte vykusioje stovykloje „Šalčininkai – kaip Šalčia“. Nuo to laiko su centro direktore nuolat palaikomi ryšiai, dalinamasi patirtimi, kuriami bendri planai renginių organizavimui.

 

Dieveniškių TVM glaudžiai bendradarbiauja su:

 

 • Šalčininkų rajono savivaldybės seniūnijomis. Sprendžiant socialinių ir kitokių problemų turinčių mokinių problemas, ypatingai palaikomas ryšys su Dieveniškių, Poškonių, Jašiūnų, Turgelių, Dainavos, Gerviškių seniūnijomis;
 • Šalčininkų kultūros centru;
 • Šalčininkų rajono policijos komisariatu, neretai bendraujama su nepilnamečių reikalų specialistais;
 • Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos pedagogine psichologine tarnyba;
 • Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija;
 • Dieveniškių bei Poškonių Gintaro Žagunio užkardomis;
 • Dieveniškių girininkija;
 • Dieveniškių parapijos klebonu Domu Valančiausku;
 • Šalčininkų autobusų parku;
 • Šalčininkų globos namais;
 • Vietos ir rajono ūkininkais.

 

Vykdant projektus, džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su:

 

 • LR Užsienio reikalų ministerija;
 • LR Kultūros rėmimo fondu;
 • Šalčininkų Vietos veiklos grupe;
 • Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA);
 • Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais;
 • Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga;
 • Tautos fondu;
 • Vidžių valstybinių technikos profesiniu koledžu (Baltarusija);
 • Seinų kultūros centru (Lenkija);
 • Varėnos technologijos ir verslo mokykla;
 • Aukštadvario žemės ūkio mokykla;
 • Bukiškių žemės ūkio mokykla;
 • Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru;
 • Kitomis Šalčininkų rajono mokyklomis;
 • IZI Ltd. - Easy Job Bridge as part of Easy School of Languages (Malta);
 • VšĮ "Europos demokratijos plėtros centras";
 • VšĮ "Jaunimo bendradarbiavimo centras Europroject;
 • Mazowiecką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy;
 • Turkijos jaunimo federacija.

 

Laikydama bendradarbiavimą svarbiu bet kokios organizacijos produktyvaus veikimo principu, Dieveniškių TVM, telkdama mokinių ir pedagogų komandas, aktyviai dalyvauja socialinių partnerių organizuojamose akcijose, renginiuose, varžybose.

 

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla yra Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos, vienijančios 33 inovatyvias profesinio rengimo įstaigas, narė, aktyviai dalyvaujanti profesinio ugdymo sistemos tobulinime. Taip pat Lietuvos kaimo plėtros profesinių įstaigų asociacijos narė.