dieveniskiu technologiju ir verslo mokykla

Облицовка потолка панелями. Качественная облицовка потолка. Облицовка потолка гипсокартоном. Натяжные потолки цены. Лучшие натяжные потолки фото и цены. Натяжные потолки цена за метр. Автономное отопление квартиры. Быстрая установка автономного отопления. Автономное отопление цена. Как сделать мотоблок своими руками. Качественный ремонт мотоблоков своими руками. Мотоблок своими руками фото. Нанесение декоративной штукатурки короед. Как наносить короед декоративная штукатурка. Декоративная штукатурка своими руками короед. Укладка паркета цена. Быстрая укладка паркета своими руками. Укладка паркета на стяжку. Кровать своими руками чертежи. Сделать шкаф кровать своими руками. Деревянная кровать своими руками. Опалубка для монолитного перекрытия. Качественная опалубка для монолитного строительства. Купить опалубку для монолитного строительства.

 

Mokykla įkurta 1963 m. spalio 3 d. ir pavadinta Dieveniškių žemės ūkio profesine-technine mokykla Nr. 17. Eišiškių melioracijos statybų valdyba perdavė mokyklai Dieveniškių skyriaus dirbtuves, garažus, administracinius, gyvenamuosius ir kitus pastatus. Mokykloje mokėsi mokiniai ne tik iš Šalčininkų, bet ir iš Vilniaus, Trakų, Zarasų rajonų. Iš pradžių buvo 4 grupės po 30 mokinių, iš jų trijose grupėse buvo dėstoma rusų kalba, vienoje – lietuvių kalba. Pirma specialybė buvo plataus profilio traktorininko – mašinisto.

Nuo 1976 m. mokykla reorganizuota į Dieveniškių vidurinę kaimo profesinę-technikos mokyklą Nr.17, kurioje mokiniai be profesinio galėjo įgyti ir vidurinį išsilavinimą. Mokykla gavo mokomąjį ūkinį 175 arų žemės ūkio naudmenų plotą. Mokyklos pavadinimas keitėsi dar kelis kartus: 1984 m. – Dieveniškių vidurinė kaimo profesinė-technikos mokykla Nr.77, 1989m. – Dieveniškių žemės ūkio mokykla. Nuo 2009 m. – Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla.

Kiekvienais metais mokykla priimdavo vis daugiau mokinių, daugiausia jų yra buvę 731 (1979 m.). Mokinių materialinė padėtis buvo įvairi, bet dauguma mokinių norėjo mokytis. Pradžioje mokyklos materialinė bazė buvo silpna, trūkdavo didaktinių, techninių priemonių. Vėliau, 1979 m., pradėtas statyti 3–iasis bendrabutis, valgykla, gamybinis pastatas, nauja katilinė. Didelis dėmesys buvo skiriamas kabinetams. Kabinetus padėjo suremontuoti rajono kolūkiai. Kiekvienam kolūkiui teko po vieną kabinetą. Kolūkiai stengėsi kabinetus suremontuoti kuo gražiau ir originaliau.

Dabar mokykloje yra reikiami kabinetai, dirbtuvės, laboratorijos, kompiuterių kabinetas, metodinė mokymo medžiaga. Prieš metus renovuotas mokyklos bendrabutis, kuriame gyvena mokiniai, mokytojai, darbuotojai. Šiuo metu atnaujinama teorinio ir praktinio mokymo bazė, skirta technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės mokinių ruošimui.

Mokiniai ne tik mokėsi, bet ir pasiekė neblogų rezultatų įvairiuose konkursuose, teminėse vakaronėse, valstybės šventėse, profesinėse ir sporto varžybose, dalykinėse olimpiadose ir kituose renginiuose. Ne kartą jie užėmė prizines vietas ne tik mokyklos lygiu, bet ir rajone, respublikoje. Popamokinė veikla visada buvo turininga. Tarp istorijos puslapių mirga tokie emocijomis ir įveiktais iššūkiais nuspalvinti renginių pavadinimai, kaip „Ropė linksmuolė“, „Žemės vaikai“, respublikiniai sporto ir turizmo sąskrydžiai, artojų varžybos, Jurginės, derliaus šventė bei kiti.

Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo mokiniams atsirado galimybė praktiką atlikti ir užsienio įmonėse bei mokyklose. Praktikos metu mokiniai galėjo susipažinti su darbo galimybėmis ir sąlygomis kitose šalyse, su tų šalių jaunimu, kultūra, papročiais, aplankyti įžymias vietas. Pirma užsienio šalis, kurioje mokiniai atliko praktiką, buvo Lenkija, vėliau mokiniai stažavosi Italijoje, D. Britanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje ir kitose šalyse. Kirpėjo, virėjo, technikos priežiūros mokymo programų baigiamojo kurso mokiniai atliko mokomąją praktiką Vokietijoje, Italijoje, Turkijoje. Šiemet būsimieji technikos priežiūros verslo darbuotojai atliks mokomąją praktiką Maltos autoservisuose, profesijos mokytojai kvalifikaciją kelia projekte ,,Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ ( NR.: VP1-2.2.-ŠMM-02-V-02-001).

Per 50 metų mokykla mokė 28 profesijų, paruošė 10470 specialistus. Daug iš jų yra ūkininkų: Česlovas Butrimas, Česlovas Michalkevičius, Josifas Okuško, Česlovas Bernackij ir kiti, policijoje dirba Michail Botkin, Vladimiras Šilobritas ir kiti. Nemažai buvusių mokinių yra verslininkai, mokytojais dirba Ivan Sankovskij, Stanislav Lodziato. Mokykloje dirba buvę mokiniai Janas Mackevičius, Genoefa Byčkovskaja, Pavelas Kozlovskis, Miroslavas Junevičius, Darius Vasiliauskas ir kiti.

Šiandien mokykloje mokoma pagal virėjo, kirpėjo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, kaimo turizmo organizatoriaus programas, mokosi 258 mokiniai, moko 26 mokytojai, dirba 31 darbuotojas.

2013 metais mokykloje įdiegta kokybės vadybos sistema, sertifikuotas ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 standartas. Atnaujintas ekologinio ūkio (30 ha) sertifikatas.

2013 m. spalio 3 d. Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla atšventė savo gyvavimo penkiasdešimtmetį. Mūsų mokykla - vienintelė Šalčininkų rajone profesinė mokykla. Joje mokosi mokiniai siekiantys įgyti darbininko ir paslaugų darbuotojo profesijas.

2013 m. gruodžio 31 d. akredituota vidurinio ugdymo programa.

___________________________________